🔺 انتقاد نماینده رودسر و املش از عملکرد رئیس جمهور و دولت

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 انتقاد نماینده رودسر و املش از عملکرد رئیس جمهور و دولت

🔺 انتقاد نماینده رودسر و املش از عملکرد رئیس جمهور و دولت

🔺 انتقاد نماینده رودسر و املش از عملکرد رئیس جمهور و دولت

🔹 نماینده مردم رودسر و املش در مجلس با بیان اینکه رئیس جمهور متاسفانه در مقابل مشکلات صرفا اکتفا می‌کنید به یک سفارش و توصیه و دستور شفاهی، گفت: آقای رئیس جمهور کار اجرایی فهم می‌خواهد؛ دارا بودن فهم اجرایی از الزامات اولیه یک مدیر است؛ مدیران دولت در همه سطوح دچار کفایت لازم برای کارآمدی اجرایی نیستند.

ادامه مطلب ...
popup