🔺 ابداع سلول های سایبورگ با قابلیت زنده ماندن در شرایط سخت

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • علمی
  • 🔺 ابداع سلول های سایبورگ با قابلیت زنده ماندن در شرایط سخت

🔺 ابداع سلول های سایبورگ با قابلیت زنده ماندن در شرایط سخت

🔺 ابداع سلول های سایبورگ با قابلیت زنده ماندن در شرایط سخت

🔹 پژوهشگران در یک دستاورد جدید، سلول های سایبورگ نیمه زنده ای ابداع کرده اند که می توانند در محیط هایی زنده بمانند که سلول طبیعی از بین می رود.

ادامه مطلب ...
popup