🔺 هشدار به متقاضیان خرید ربع سکه از بورس

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 هشدار به متقاضیان خرید ربع سکه از بورس

🔹 مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس اعلام کرد: عرضه ربع سکه در بورس کالا در مرحله اول به شکل حراج تک قیمتی بود و خریداران به یک قیمت ثابت سکه ها را خریداری می کردند اما در این مرحله از فروش، خریدها در یک دامنه قیمتی انجام می شود و لزوما یک قیمت ثابت نیست.

ادامه مطلب ...
popup