🔺 تحریم‌های جدید ایران علیه مروجان تروریسم در اتحادیه اروپا

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 تحریم‌های جدید ایران علیه مروجان تروریسم در اتحادیه اروپا

🔺 تحریم‌های جدید ایران علیه مروجان تروریسم در اتحادیه اروپا

🔹 سخنگوی وزارت امور خارجه از انتشار فهرست تحریم‌های جدید کشورمان علیه ناقضان حقوق بشر و مروجان تروریسم در اتحادیه اروپا و انگلیس در آینده نزدیک خبر داد.

ادامه مطلب ...
popup