🔺 قدرت خرید را برگردانید، افزایش حقوق نمی خواهیم / فاجعه سبد معیشتی ۲۴ میلیونی برای کارگران

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 قدرت خرید را برگردانید، افزایش حقوق نمی خواهیم / فاجعه سبد معیشتی ۲۴ میلیونی برای کارگران

🔺 قدرت خرید را برگردانید، افزایش حقوق نمی خواهیم / فاجعه سبد معیشتی ۲۴ میلیونی برای کارگران

🔺 قدرت خرید را برگردانید، افزایش حقوق نمی خواهیم / فاجعه سبد معیشتی ۲۴ میلیونی برای کارگران

🔹 فرارو نوشت:صادقی؛ رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: اگر شاخص نقطه به نقطه را در مورد تورم در نظر بگیریم، باید تورم ۴۰ تا ۴۷ درصدی تعریف شده در بودجه را در آینده شاهد باشیم. حال با این تورم چطور افزایش حقوق ۲۰ درصدی مطرح می شود؟ قطعا از عواقب آن آگاه نیستند.

ادامه مطلب ...
popup