🔺 تغییر در طرح اصلاح نظام بازنشستگی را به طور مشروط می‌پذیریم

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 تغییر در طرح اصلاح نظام بازنشستگی را به طور مشروط می‌پذیریم

🔺 تغییر در طرح اصلاح نظام بازنشستگی را به طور مشروط می‌پذیریم

🔹 وزیر کار فرانسه در واکنش به اعتراضات گسترده مردم این کشور به طرح دولت برای اصلاح نظام بازنشستگی اعلام کرد دولت فرانسه آماده است تغییر در این طرح را به صورت مشروط بپذیرد.

ادامه مطلب ...
popup