🔺 مجلس در کنار سپاه پاسداران/ مسببان جنگ های جهانی و نوادگان هیتلر تاریخ را دوباره مرور کنند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 مجلس در کنار سپاه پاسداران/ مسببان جنگ های جهانی و نوادگان هیتلر تاریخ را دوباره مرور کنند

🔺 مجلس در کنار سپاه پاسداران/ مسببان جنگ های جهانی و نوادگان هیتلر تاریخ را دوباره مرور کنند

🔺 مجلس در کنار سپاه پاسداران/ مسببان جنگ های جهانی و نوادگان هیتلر تاریخ را دوباره مرور کنند

🔹 نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در توئیتر اقدام پارلمان اروپا در تروریست خواندن سپاه پاسداران را محکوم کردند.

ادامه مطلب ...
popup