🔺 دبیر: در امور کشتی آزاد و فرنگی نظر می‌دهم، اما دخالت نمی‌کنم/ کمپ کشتی از محل تمرین بارسلونا و رئال هم بهتر است!

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • ورزشی
  • 🔺 دبیر: در امور کشتی آزاد و فرنگی نظر می‌دهم، اما دخالت نمی‌کنم/ کمپ کشتی از محل تمرین بارسلونا و رئال هم بهتر است!

🔺 دبیر: در امور کشتی آزاد و فرنگی نظر می‌دهم، اما دخالت نمی‌کنم/ کمپ کشتی از محل تمرین بارسلونا و رئال هم بهتر است!

🔹 رئیس فدراسیون کشتی گفت: در امور کشتی آزاد و فرنگی هرجا که از من بخواهند نظر مشورتی می‌دهم، اما دخالت نمی‌کنم.

ادامه مطلب ...
popup