🔺 پارلمان اروپا با اقدام علیه سپاه عملاً مقابل مردم ایران ایستاد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 پارلمان اروپا با اقدام علیه سپاه عملاً مقابل مردم ایران ایستاد

🔺 پارلمان اروپا با اقدام علیه سپاه عملاً مقابل مردم ایران ایستاد

🔺 پارلمان اروپا با اقدام علیه سپاه عملاً مقابل مردم ایران ایستاد

🔹 آبادان- نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس و نماینده مردم آبادان در مجلس گفت: پارلمان اروپا با اقدام نسنجیده خود علیه سپاه، عملاً مقابل مردم ایران اسلامی ایستادند.

ادامه مطلب ...
popup