🔺 بهره گیری از توانایی آفریقای جنوبی در گونه نمایش عروسکی

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 بهره گیری از توانایی آفریقای جنوبی در گونه نمایش عروسکی

🔹 مدیر کل هنر‌های نمایشی گفت:با توجه به توانایی آفریقای جنوبی در نمایش عروسکی، می‌توان از هنر این کشور در جشنواره تئاتر عروسکی ایران بهره برد.

ادامه مطلب ...
popup