🔺 درخواست کمیسیون امنیت ملی از وزارت خارجه برای تحریم شخصیت‌های اروپایی

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 درخواست کمیسیون امنیت ملی از وزارت خارجه برای تحریم شخصیت‌های اروپایی

🔺 درخواست کمیسیون امنیت ملی از وزارت خارجه برای تحریم شخصیت‌های اروپایی

🔺 درخواست کمیسیون امنیت ملی از وزارت خارجه برای تحریم شخصیت‌های اروپایی

🔹 سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از درخواست کمیسیون متبوع خود از وزارت خارجه برای تحریم‌های شخصیت‌ها و نهادهای اروپایی جهت تقابل با اقدام اتحادیه اروپا خبر داد.

ادامه مطلب ...
popup