🔺 طرح ساماندهی فراکسیون‌های مجلس در کمیسیون آئین نامه داخلی نهایی شد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 طرح ساماندهی فراکسیون‌های مجلس در کمیسیون آئین نامه داخلی نهایی شد

🔺 طرح ساماندهی فراکسیون‌های مجلس در کمیسیون آئین نامه داخلی نهایی شد

🔺 طرح ساماندهی فراکسیون‌های مجلس در کمیسیون آئین نامه داخلی نهایی شد

🔹 سخنگوی کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس در تشریح نشست این کمیسیون با بیان اینکه تاکنون هیچ بندی درباره فراکسیون‌ها در آئین‌نامه داخلی مجلس نیامده بود، گفت: این موضوع باعث پراکندگی عملکرد فراکسیون‌ها شده بود که با این طرح، کارکرد آنها ساماندهی می‌یابد.

ادامه مطلب ...
popup