🔺 وزیر صمت با ورود مجدد شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو موافق است/مواد مربوط به صنعت و معدن در بودجه 1402 بررسی شد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 وزیر صمت با ورود مجدد شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو موافق است/مواد مربوط به صنعت و معدن در بودجه 1402 بررسی شد

🔺 وزیر صمت با ورود مجدد شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو موافق است/مواد مربوط به صنعت و معدن در بودجه 1402 بررسی شد

🔺 وزیر صمت با ورود مجدد شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو موافق است/مواد مربوط به صنعت و معدن در بودجه 1402 بررسی شد

🔹 رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: وزیر صمت با ورود مجدد شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو موافق است.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup