🔺 دورانی که اروپایی‌ها یک طرفه می‌توانستند برای دنیا تصمیم بگیرند، گذشته است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 دورانی که اروپایی‌ها یک طرفه می‌توانستند برای دنیا تصمیم بگیرند، گذشته است

🔺 دورانی که اروپایی‌ها یک طرفه می‌توانستند برای دنیا تصمیم بگیرند، گذشته است

🔺 دورانی که اروپایی‌ها یک طرفه می‌توانستند برای دنیا تصمیم بگیرند، گذشته است

🔹 عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در واکنش به تحریم‌ها و تهدیدات اروپایی‌ها علیه ایران، گفت: دورانی که اروپایی‌ها یک طرفه می‌توانستند برای دنیا تصمیم بگیرند، گذشته است و پس از این، جمهوری اسلامی تمام تهدیدات را به فرصت‌های بزرگ تبدیل می‌کند.

ادامه مطلب ...
popup