🔺 گاتیلوف:پتانسیل گفتگو برای کنترل تسلحاتی با آمریکا هنوز وجود دارد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 گاتیلوف:پتانسیل گفتگو برای کنترل تسلحاتی با آمریکا هنوز وجود دارد

🔺 گاتیلوف:پتانسیل گفتگو برای کنترل تسلحاتی با آمریکا هنوز وجود دارد

🔺 گاتیلوف:پتانسیل گفتگو برای کنترل تسلحاتی با آمریکا هنوز وجود دارد

🔹 نماینده دائم روسیه در نهادهای بین‌ المللی مستقر در ژنو امروز در نشست سالانه کنفرانس خلع سلاح اعلام کرد: پتانسیل گفتگو برای کنترل تسلحاتی با آمریکا هنوز وجود دارد.

ادامه مطلب ...
popup