🔺 تأکید کمیسیون بر تقویت و حمایت از سازمان آموزش و پرورش استثنایی و کانون پرورش فکری

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 تأکید کمیسیون بر تقویت و حمایت از سازمان آموزش و پرورش استثنایی و کانون پرورش فکری

🔺 تأکید کمیسیون بر تقویت و حمایت از سازمان آموزش و پرورش استثنایی و کانون پرورش فکری

🔺 تأکید کمیسیون بر تقویت و حمایت از سازمان آموزش و پرورش استثنایی و کانون پرورش فکری

🔹 نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره به برگزاری نشست امروز این کمیسیون با حضور رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور و مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، گفت: ضرورت تقویت امکانات و تجهیزات مدارس استثنایی و تقویت و تشویق استعدادهای کودکان و نوجوانان از جمله مواردی بود که در نشست امروز مورد تأکید قرار گرفت.

ادامه مطلب ...
popup