🔺 افزایش بهره وری با توجه به شرکت‌های دانش بنیان و ارتقای منابع انسانی

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • 🔺 افزایش بهره وری با توجه به شرکت‌های دانش بنیان و ارتقای منابع انسانی

🔺 افزایش بهره وری با توجه به شرکت‌های دانش بنیان و ارتقای منابع انسانی

🔺 افزایش بهره وری با توجه به شرکت‌های دانش بنیان و ارتقای منابع انسانی

🔹 مدیرعامل سابق منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس، توجه به شرکت‌های دانش‌بنیان را مورد تأکید قرار داد و گفت: افزایش بهره‌وری در گرو استفاده بهینه از نیروی انسانی، سرمایه و انرژی است. /

ادامه مطلب ...

آخرین اخبار

popup