🔺 ساخت سلول‌های سایبورگ به کمک دانشمندان

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 ساخت سلول‌های سایبورگ به کمک دانشمندان

🔺 ساخت سلول‌های سایبورگ به کمک دانشمندان

🔹 ایسنا نوشت: دانشمندان با دادن توانایی‌های مصنوعی جدید به باکتری‌ها موفق به ایجاد سلول‌های نیمه زنده یا به اصطلاح «سایبورگ» شده‌اند که می‌توانند در جایی که باکتری‌های معمولی قادر به ادامه حیات نیستند، زنده بمانند.

ادامه مطلب ...
popup