🔺 اسلام ستیزان از ترویج خشونت و ایجاد نفرت در میان پیروان ادیان اجتناب کنند تا منفور وجدان‌های بیدار قرار نگیرند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 اسلام ستیزان از ترویج خشونت و ایجاد نفرت در میان پیروان ادیان اجتناب کنند تا منفور وجدان‌های بیدار قرار نگیرند

🔺 اسلام ستیزان از ترویج خشونت و ایجاد نفرت در میان پیروان ادیان اجتناب کنند تا منفور وجدان‌های بیدار قرار نگیرند

🔺 اسلام ستیزان از ترویج خشونت و ایجاد نفرت در میان پیروان ادیان اجتناب کنند تا منفور وجدان‌های بیدار قرار نگیرند

🔹 نماینده مردم بافت در مجلس توهین و تعرض به مقدسات و کتب آسمانی و رسولان ادیان الهی را عملی تقبیح و مذمت شده دانست و گفت: به همه اسلام ستیزان و کفر باوران به طور اکید توصیه می شود از انجام چنین رفتارهایی که باعث ترویج خشونت طلبی و ایجاد نفرت در میان پیروان ادیان و در نهایت منتج به اختلاف افکنی در بین تمام ملل می شود به جد اجتناب کنند تا مغضوب مسلمانان و منفور وجدان های بیدار سراسر دنیا قرار نگیرند.

ادامه مطلب ...
popup