🔺 قبض رایگان گاز یک گروه کدام گروه را نقره داغ کرد؟

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 قبض رایگان گاز یک گروه کدام گروه را نقره داغ کرد؟

🔺 قبض رایگان گاز یک گروه کدام گروه را نقره داغ کرد؟

🔹 ایسنا نوشت:از ماه‌های گذشته زمزمه افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف گاز در دولت آغاز و در نهایت قبوض جدید با رقم‌های شوکه کننده برای مشترکان بدمصرف صادر شد و همانطور که وزیر نفت نیز اخطار داده بود، پرمصرف‌ها نقره‌داغ شدند.

ادامه مطلب ...
popup