🔺 سرمایه‌گذاری ۵۰ هزار میلیاردی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در نهضت ملی مسکن

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 سرمایه‌گذاری ۵۰ هزار میلیاردی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در نهضت ملی مسکن

🔺 سرمایه‌گذاری ۵۰ هزار میلیاردی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در نهضت ملی مسکن

🔺 سرمایه‌گذاری ۵۰ هزار میلیاردی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در نهضت ملی مسکن

🔹 سرپرست ستاد اجرایی فرمان امام (ره) گفت: حجم سرمایه‌گذاری ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در اجرای نهضت ملی مسکن ۵۰ هزار میلیارد تومان است.

ادامه مطلب ...
popup