🔺 هشدار سازمان‌های بین المللی درباره بحران غذا در آسیا

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 هشدار سازمان‌های بین المللی درباره بحران غذا در آسیا

🔺 هشدار سازمان‌های بین المللی درباره بحران غذا در آسیا

🔹 سازمان غذا" فائو" و دیگر آژانس‌های سازمان ملل در گزارشی اعلام کردند: با افزایش میانگین نبود امنیت غذایی به علت افزایش قیمت‌ها ووخامت فقر تعداد زیادی از ساکنان قاره آسیا غذای کافی در اختیار ندارند.

ادامه مطلب ...
popup