🔺 در سفر رییس دومای روسیه به ایران چه گذشت

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 در سفر رییس دومای روسیه به ایران چه گذشت

🔺 در سفر رییس دومای روسیه به ایران چه گذشت

🔹 سومین کمیسیون عالی پارلمانی ایران و روسیه درحالی برگزار شد که به دلیل محتوای مذاکرات و بحث های عملیاتی و اجرایی که در آن مطرح شد، مسائل مهمی بین دو طرف مورد بحث و بررسی قرار گرفت که باعث شد این نشست داغ یک ساعت بیش از زمان پیش بینی شده ادامه یافته و بیش از ۳ ساعت به طول بینجامد.

ادامه مطلب ...
popup