🔺 جیمز وب، مواد اولیه تشکیل حیات را در یک ابر فضایی منجمد یافت

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • علمی
  • 🔺 جیمز وب، مواد اولیه تشکیل حیات را در یک ابر فضایی منجمد یافت

🔺 جیمز وب، مواد اولیه تشکیل حیات را در یک ابر فضایی منجمد یافت

🔹 تلسکوپ فضایی جیمز وب ناسا عناصری از جهان‌های قابل سکونت در تاریک‌ترین و سردترین ابر مولکولی را که تاکنون در فضا دیده شده است، یافته است.

ادامه مطلب ...
popup