🔺 حداکثر افزایش وام ازدواج برای سال آینده ۴۰ درصد خواهد بود

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 حداکثر افزایش وام ازدواج برای سال آینده ۴۰ درصد خواهد بود

🔺 حداکثر افزایش وام ازدواج برای سال آینده ۴۰ درصد خواهد بود

🔹 تسنیم نوشت:عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: حداقل افزایش وام ازدواج در سال آینده ۲۰ درصد است و حداکثر افزایش ۴۰ درصد خواهد بود و قطعاً مجلس این موضوع را در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی خواهد کرد.

ادامه مطلب ...
popup