🔺 کشور باید به کارگاه بزرگ مسکن سازی تبدیل شود

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 کشور باید به کارگاه بزرگ مسکن سازی تبدیل شود

🔹 وزیر راه و شهرسازی از افزایش تفویض اختیارات به استان‌ها و مدیران استانی در طرح نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: این اقدام به شرطی است که ابتکارات برای برداشتن موانع پیش رو در این طرح ارائه شود.

ادامه مطلب ...
popup