🔺 کالاهای قاچاق در بازارهای سنتی به وفور یافت می شود

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 کالاهای قاچاق در بازارهای سنتی به وفور یافت می شود

🔺 کالاهای قاچاق در بازارهای سنتی به وفور یافت می شود

🔹 عدم شفافیت مشخصه اصلی بازارهای سنتی است؛ صفتی که شاید دلیل ظهور بازارهای آنلاین باشد: شفافیت و در دسترس بودن. دوگانه‌ای که زمانی در مقابل هم بودند و زمانی دیگر توانستند در کنار هم کار کنند.

ادامه مطلب ...
popup