🔺 سود دولت از واردات هر خودرو چقدر است؟

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 سود دولت از واردات هر خودرو چقدر است؟

🔺 سود دولت از واردات هر خودرو چقدر است؟

🔹 اکو ایران نوشت: سود بازرگانی خودروهای وارداتی تعیین شد. تعیین تکلیف این متغیر اصلی سبب شد عرضه خودروهای وارداتی به رغم اظهارات مدیران صمت در ارتباط با زمان و مسیر عرضه هنوز نهایی نشده است.

ادامه مطلب ...
popup