🔺 بانک مرکزی نرخ‌گذار جدید ارز/ عملیات احیای ثبات در بازار ارز آغاز شد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 بانک مرکزی نرخ‌گذار جدید ارز/ عملیات احیای ثبات در بازار ارز آغاز شد

🔺 بانک مرکزی نرخ‌گذار جدید ارز/ عملیات احیای ثبات در بازار ارز آغاز شد

🔺 بانک مرکزی نرخ‌گذار جدید ارز/ عملیات احیای ثبات در بازار ارز آغاز شد

🔹 ایران نوشت: در نخستین روز از اجرای سیاست جدید بانک مرکزی در بازار ارز، اتفاقات مثبت بسیاری افتاد، اتفاقاتی که به صورت مستقیم بازار غیررسمی و آزاد را هم تحت تأثیر قرارداد.

ادامه مطلب ...
popup