🔺 دشمن از همه گزینه‌های روی میزش استفاده کرده است

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 دشمن از همه گزینه‌های روی میزش استفاده کرده است

🔺 دشمن از همه گزینه‌های روی میزش استفاده کرده است

🔹 نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی گفت: گزینه‌های اصلی روی میز دشمن ترور، جنگ نظامی، فشار اقتصادی، و به تعبیر خودشان فشار حداکثری بود که همه اینها را تاکنون استفاده کرده است.

ادامه مطلب ...
popup