🔺 التزام به پرداخت مال به برندگان مسابقات نظامی و دفاعی قمار نیست

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 التزام به پرداخت مال به برندگان مسابقات نظامی و دفاعی قمار نیست

🔺 التزام به پرداخت مال به برندگان مسابقات نظامی و دفاعی قمار نیست

🔺 التزام به پرداخت مال به برندگان مسابقات نظامی و دفاعی قمار نیست

🔹 طبق مصوبه مجلس، التزام به پرداخت وجه به برندگان مسابقات سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی و مسابقه با تانک، هواپیما و سایر ادوات جنگی که کاربرد نظامی و دفاعی دارد، مشمول جرائم قمار نمی‌شود.

ادامه مطلب ...
popup