🔺 بازدید وزیر امور خارجه از مرکز اسلامی امام ازبکستان

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 بازدید وزیر امور خارجه از مرکز اسلامی امام ازبکستان

🔺 بازدید وزیر امور خارجه از مرکز اسلامی امام ازبکستان

🔹 بازدید وزیر امور خارجه از مرکز اسلامی امام ازبکستان در تاشکند و قدیمی‌ترین نسخه قرآن معروف به قرآن بصره که قدمت آن به دوره خلافت عثمان بر می‌گردد

ادامه مطلب ...
popup