🔺 بازدید وزیر امور خارجه از مرکز اسلامی امام ازبکستان

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • 🔺 بازدید وزیر امور خارجه از مرکز اسلامی امام ازبکستان

🔺 بازدید وزیر امور خارجه از مرکز اسلامی امام ازبکستان

🔺 بازدید وزیر امور خارجه از مرکز اسلامی امام ازبکستان

🔹 بازدید وزیر امور خارجه از مرکز اسلامی امام ازبکستان در تاشکند و قدیمی‌ترین نسخه قرآن معروف به قرآن بصره که قدمت آن به دوره خلافت عثمان بر می‌گردد /

ادامه مطلب ...

آخرین اخبار

popup