🔺 ایران از نظر محصولات تولید شده بر پایه سلول‌های بنیادی در جایگاه ۶ جهان قرار دارد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • فرهنگی و هنری
  • 🔺 ایران از نظر محصولات تولید شده بر پایه سلول‌های بنیادی در جایگاه ۶ جهان قرار دارد

🔺 ایران از نظر محصولات تولید شده بر پایه سلول‌های بنیادی در جایگاه ۶ جهان قرار دارد

🔺 ایران از نظر محصولات تولید شده بر پایه سلول‌های بنیادی در جایگاه ۶ جهان قرار دارد

🔹 قائم مقام و دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور گفت: ایران از نظر محصولات تولید شده بر پایه سلول‌های بنیادی در جایگاه ۶ جهانی قرار دارد که قابل تحسین است.

ادامه مطلب ...
popup