🔺 دیدارهای امیرعبداللهیان در حاشیه اجلاس اکو/ صلح و ثبات در قفقاز فرصت های بهتری برای تقویت کریدور شمال-جنوب و رشد تجارت ایجاد می‌کند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 دیدارهای امیرعبداللهیان در حاشیه اجلاس اکو/ صلح و ثبات در قفقاز فرصت های بهتری برای تقویت کریدور شمال-جنوب و رشد تجارت ایجاد می‌کند

🔺 دیدارهای امیرعبداللهیان در حاشیه اجلاس اکو/ صلح و ثبات در قفقاز فرصت های بهتری برای تقویت کریدور شمال-جنوب و رشد تجارت ایجاد می‌کند

🔺 دیدارهای امیرعبداللهیان در حاشیه اجلاس اکو/ صلح و ثبات در قفقاز فرصت های بهتری برای تقویت کریدور شمال-جنوب و رشد تجارت ایجاد می‌کند

🔹 وزیر امور خارجه در حاشیه اجلاس اکو با مقامات کشورهای حاضر در این اجلاس دیدار کرد.

ادامه مطلب ...
popup