🔺 تذکر به وزیر نفت درباره بازنگری در قبض های گاز

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 تذکر به وزیر نفت درباره بازنگری در قبض های گاز

🔺 تذکر به وزیر نفت درباره بازنگری در قبض های گاز

🔹 نماینده مردم سقز در مجلس در تذکر به وزیر نفت، گفت: اقدام عجیب و نسنجیده این روزها مبنی بر بازنگری در قبض های گاز برای مشترکان موجی از نگرانی و نارضایتی ایجاد کرده است.

ادامه مطلب ...
popup