🔺 دلار به کانال ۳۰ هزار تومان بر می گردد؟

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 دلار به کانال ۳۰ هزار تومان بر می گردد؟

🔺 دلار به کانال ۳۰ هزار تومان بر می گردد؟

🔹 بازار نوشت: کارشناس حوزه اقتصاد با تاکید بر اینکه بانک مرکزی ابزارهای خوبی برای کاهش و کنترل قیمت دلار دارد، بیان کرد: به واقع، امکان برگشت دلار به کانال ۳۰ هزار تومان وجود دارد.

ادامه مطلب ...
popup