🔺 کاخ سفید در موقعیتی نیست که درباره حقوق بشر صحبت کند

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 کاخ سفید در موقعیتی نیست که درباره حقوق بشر صحبت کند

🔺 کاخ سفید در موقعیتی نیست که درباره حقوق بشر صحبت کند

🔹 آقای حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در توئیتی نوشت: کاخ سفید در موقعیتی نیست که درباره حقوق بشر صحبت کند و مسئولان آمریکایی باید به نفاق و دورویی در قبال ایرانی ها پایان دهند.

ادامه مطلب ...
popup