🔺 صحن علنی مجلس شورای اسلامی 5 بهمن ماه 1401

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 صحن علنی مجلس شورای اسلامی 5 بهمن ماه 1401

🔺 صحن علنی مجلس شورای اسلامی 5 بهمن ماه 1401

🔹 جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز چهارشنبه 5 بهمن ماه به ریاست دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی راس ساعت 8 و 20 دقیقه و با حضور 204نفر از نمایندگان برگزار شد.

ادامه مطلب ...
popup