🔺 مخالفت کلمبیا با پیشنهاد آمریکا درباره کمک تسلیحاتی به اوکراین

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 مخالفت کلمبیا با پیشنهاد آمریکا درباره کمک تسلیحاتی به اوکراین

🔺 مخالفت کلمبیا با پیشنهاد آمریکا درباره کمک تسلیحاتی به اوکراین

🔹 رئیس جمهور کلمبیا پیشنهاد آمریکا را که درخواست کرده بود کلمبیا سلاح‌های ساخت روسیه را که در این کشور وجود دارد در اختیار اوکراین قرار دهد رد کرد.

ادامه مطلب ...
popup