🔺 قربانزاده:۵۱ درصد سرخابی‌ها واگذار می‌شود/ این مقدار سهم برای پرسپولیس ۵۴۰ میلیارد و استقلال ۴۶۰ میلیارد تومان است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • ورزشی
  • 🔺 قربانزاده:۵۱ درصد سرخابی‌ها واگذار می‌شود/ این مقدار سهم برای پرسپولیس ۵۴۰ میلیارد و استقلال ۴۶۰ میلیارد تومان است

🔺 قربانزاده:۵۱ درصد سرخابی‌ها واگذار می‌شود/ این مقدار سهم برای پرسپولیس ۵۴۰ میلیارد و استقلال ۴۶۰ میلیارد تومان است

🔺 قربانزاده:۵۱ درصد سرخابی‌ها واگذار می‌شود/ این مقدار سهم برای پرسپولیس ۵۴۰ میلیارد و استقلال ۴۶۰ میلیارد تومان است

🔹 رئیس سازمان خصوصی سازی کشور از برگزاری مزایده واگذاری پرسپولیس در تاریخ ۷ اسفند سال جاری خبر داد.

ادامه مطلب ...
popup