🔺 خرید ۱۷ هزار و ۳۹۷ قطعه ربع سکه بهار آزادی در بورس کالا

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 خرید ۱۷ هزار و ۳۹۷ قطعه ربع سکه بهار آزادی در بورس کالا

🔺 خرید ۱۷ هزار و ۳۹۷ قطعه ربع سکه بهار آزادی در بورس کالا

🔹 در دومین روز از مرحله دوم عرضه گسترده ربع سکه بهار آزادی در بورس کالا، تعداد ۱۷ هزار و ۳۹۷ قطعه ربع سکه بهار آزادی تا قیمت ۷ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان توسط متقاضیان خریداری شد.

ادامه مطلب ...
popup