🔺 مشکلات اقتصادی امروز نتیجه حذف مردم از اقتصاد است/ در جنگ ترکیبی اخیر تمرکز دشمن بر روی فاصله انداختن میان امام و امت بود/ جهاد تبیین، جهاد توجیه نیست بلکه جهاد منطق است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 مشکلات اقتصادی امروز نتیجه حذف مردم از اقتصاد است/ در جنگ ترکیبی اخیر تمرکز دشمن بر روی فاصله انداختن میان امام و امت بود/ جهاد تبیین، جهاد توجیه نیست بلکه جهاد منطق است

🔺 مشکلات اقتصادی امروز نتیجه حذف مردم از اقتصاد است/ در جنگ ترکیبی اخیر تمرکز دشمن بر روی فاصله انداختن میان امام و امت بود/ جهاد تبیین، جهاد توجیه نیست بلکه جهاد منطق است

🔺 مشکلات اقتصادی امروز نتیجه حذف مردم از اقتصاد است/ در جنگ ترکیبی اخیر تمرکز دشمن بر روی فاصله انداختن میان امام و امت بود/ جهاد تبیین، جهاد توجیه نیست بلکه جهاد منطق است

🔹 رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این که اگر می خواهیم اصول انقلاب اسلامی را حفظ کنیم باید مردم را در محوریت اقدامات خود قرار دهیم، عنوان کرد: امروز هیچ تصمیمی بدون حضور مردم و نقش آفرینی آنها جلو نمی رود و چنانچه تجربه گذشته نشان می دهد مشکلات اقتصادی امروز نیز به دلیل حذف مردم و و دولتی شدن اقتصاد است.

ادامه مطلب ...
popup