🔺 استقبال رسمی نایب رئیس مجلس الجزایر از هیئت پارلمانی ایران

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 استقبال رسمی نایب رئیس مجلس الجزایر از هیئت پارلمانی ایران

🔺 استقبال رسمی نایب رئیس مجلس الجزایر از هیئت پارلمانی ایران

🔺 استقبال رسمی نایب رئیس مجلس الجزایر از هیئت پارلمانی ایران

🔹 نایب رئیس مجلس الجزایر از فاطمه قاسم پور و ابراهیم رضایی که برای شرکت در هفدهمین کنفرانس اتحادیه پارلمانی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی به کشور الجزایر سفر کرده اند در بدور ورود به فرودگاه الجزیره استقبال کرد.

ادامه مطلب ...
popup