🔺 دستور دادستان/ نرخ بلیت‌ هواپیما به قبل از افزایش قیمت برگشت؟

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 دستور دادستان/ نرخ بلیت‌ هواپیما به قبل از افزایش قیمت برگشت؟

🔺 دستور دادستان/ نرخ بلیت‌ هواپیما به قبل از افزایش قیمت برگشت؟

🔺 دستور دادستان/ نرخ بلیت‌ هواپیما به قبل از افزایش قیمت برگشت؟

🔹 معاون دادستان تهران گفت: افزایش قیمتی که از طریق انجمن شرکت‌های هواپیمایی به شرکت‌های هواپیمایی ابلاغ شد مورد تأیید ستاد تنظیم بازار نیست و این اضافه دریافتی حتما باید به مردم و به مسافرین برگردانده شود.

ادامه مطلب ...
popup