🔺 برخی مدیران استان سمنان هم‌سو با سیاست‌های دولت سیزدهم نیستند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 برخی مدیران استان سمنان هم‌سو با سیاست‌های دولت سیزدهم نیستند

🔺 برخی مدیران استان سمنان هم‌سو با سیاست‌های دولت سیزدهم نیستند

🔺 برخی مدیران استان سمنان هم‌سو با سیاست‌های دولت سیزدهم نیستند

🔹 نماینده گرمسار و آرادان در مجلس با بیان اینکه بسیاری مدیران استان سمنان همسو با دولت نیستند، گفت: عملاً شاهدیم که مردم شهرستان‌ها برای هر کار کوچکی باید به مرکز استان مراجعه کنند.

ادامه مطلب ...
popup