🔺 جسارت به مقدس‌ترین کتاب نازل شده بر بشر، مصداق بارز نژادپرستی

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 جسارت به مقدس‌ترین کتاب نازل شده بر بشر، مصداق بارز نژادپرستی

🔺 جسارت به مقدس‌ترین کتاب نازل شده بر بشر، مصداق بارز نژادپرستی

🔺 جسارت به مقدس‌ترین کتاب نازل شده بر بشر، مصداق بارز نژادپرستی

🔹 دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین با انتشار بیانیه ای هتک حرمت به ساحت مقدس قرآن کریم را به شدت محکوم کرد و آن را از مصادیق بارز نژادپرستی دانست.

ادامه مطلب ...
popup