🔺 تصویب و اجرای لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی، بهبود وضعیت معیشت و ارتقای وضعیت اقتصادی مردم مناطق مرزی را در پی دارد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 تصویب و اجرای لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی، بهبود وضعیت معیشت و ارتقای وضعیت اقتصادی مردم مناطق مرزی را در پی دارد

🔺 تصویب و اجرای لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی، بهبود وضعیت معیشت و ارتقای وضعیت اقتصادی مردم مناطق مرزی را در پی دارد

🔺 تصویب و اجرای لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی، بهبود وضعیت معیشت و ارتقای وضعیت اقتصادی مردم مناطق مرزی را در پی دارد

🔹 نماینده مردم اورامانات در مجلس با تاکید بر اینکه تصویب و اجرای لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان بهبود وضعیت معیشتی و ارتقای وضعیت اقتصادی مردم مناطق مرزی را در پی دارد، گفت: کالا بدون ممانعت و با دریافت عوارض جزئی و با حجم معین به شهرهای مرزی وارد و سپس به صورت همراه مسافر مجاز است خارج شود و این اقدام رونق زیادی را برای مناطق مرزی و توسعه گردشگری به دنبال خواهد داشت البته درصدی که افراد به عنوان عوارض به دولت پرداخت می کنند پس از خزانه به همان مناطق و استان ها برای توسعه زیرساخت ها بازگردانده خواهد شد.

ادامه مطلب ...
popup