🔺 علی بابائی کارنامی رئیس مجمع نمایندگان استان مازندران در مجلس شد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 علی بابائی کارنامی رئیس مجمع نمایندگان استان مازندران در مجلس شد

🔺 علی بابائی کارنامی رئیس مجمع نمایندگان استان مازندران در مجلس شد

🔺 علی بابائی کارنامی رئیس مجمع نمایندگان استان مازندران در مجلس شد

🔹 اعضای مجمع نمایندگان استان مازندران در مجلس، علی بابائی کارنامی نماینده مردم ساری و میاندورود را به عنوان رئیس مجمع نمایندگان استان مازندران انتخاب کردند.

ادامه مطلب ...
popup