🔺 افزایش ۶۰ درصدی تولید شمش آلومینیوم سالکو

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 افزایش ۶۰ درصدی تولید شمش آلومینیوم سالکو

🔺 افزایش ۶۰ درصدی تولید شمش آلومینیوم سالکو

🔹 شرکت آلومینیوم جنوب (سالکو) با تولید ۲۰۳.۲۳۱ تن شمش آلومینیوم در ۹ ماهه امسال، میزان تولید نسبت محصول را درمقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۶۰ درصد افزایش داد.

ادامه مطلب ...
popup