🔺 تحریم‌های جدید ایران علیه برخی اشخاص و نهادهای اتحادیه اروپا و انگلیس

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 تحریم‌های جدید ایران علیه برخی اشخاص و نهادهای اتحادیه اروپا و انگلیس

🔺 تحریم‌های جدید ایران علیه برخی اشخاص و نهادهای اتحادیه اروپا و انگلیس

🔺 تحریم‌های جدید ایران علیه برخی اشخاص و نهادهای اتحادیه اروپا و انگلیس

🔹 وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در خصوص اعمال تحریم علیه برخی اشخاص و نهادهای اتحادیه اروپا و رژیم انگلیس بیانیه‌ای منتشر کرد.

ادامه مطلب ...
popup